5.04.2014 \ Katowice

Kwartet na viole da gamba Zygmunta Koniecznego swoje prawykonanie zawdzięcza Kapeli Jazdowskiej, kierowanej przez Justynę Rekść-Raubo (5 kwietnia, katowickie Centrum Kultury). Utwór powstał na zamówienie CK, w ramach programu „Zamówienia Kompozytorskie” Instytutu Muzyki i Tańca.

W programie mogliśmy przeczytać, że Kwartet jest połączeniem typowej dla Koniecznego łatwości w wywoływaniu emocji i subtelnego brzmienia instrumentów. W półgodzinnej kompozycji trudno, niestety, było znaleźć którykolwiek z tych elementów. Wielokrotnie repetowane dźwięki, z których w większości składał się utwór, nie dawały żadnej sposobności, by przedstawić walory. Harmonia ograniczała się do pustych kwart, kwint i oktaw. W pierwszej części pojawiło się kilka „piosenkowych” akordów, na których tle rodziła się melodia, budząca skojarzenia z idiomem filmowym(z którego znany jest kompozytor). Środkowe części bazowały na identycznym wzorcu stopniowego zagęszczania brzmienia i konstruowania ostinatowych schematów rytmicznych.

W ostatniej z sześciu części utworu do zespołu dołączyła Joanna Lewandowska, śpiewając tekst Agnieszki Grochowicz. Również członkowie Kapeli czasem wypowiadali słowa, opisujące graną przez siebie muzykę, co tworzyło dość komiczny efekt. Wielokrotnie wykrzykiwany przez wokalistkę wers „Kto wymyślił to brzmienie?” dość dobrze oddawał wrażenia słuchaczy, chyba zdezorientowanych całym tym „spektaklem”. Ogromne doświadczenie Koniecznego na gruncie muzyki filmowej i teatralnej nie ma niestety odbicia w dziedzinie muzyki absolutnej.

 

 

Program MKiDN „Zamówienia kompozytorskie” realizowany przez IMIT.

 

 

Nr 05/2014