18.11.2013, Warszawa.

Do prawykonania utworów Hanny Kulenty, Jana Duszyńskiego i Sławomira Kupczaka zaproszone zostały zespoły Transemble i Flute O’clock oraz pianista Szábolcs Esztényi. Koncert w Studiu im. Władysława Szpilmana rozpoczął się od Umbrae Andrzeja Kwiecińskiego. Kompozytor korzysta tu z zabiegów kojarzących się z muzyką minimalistyczną i dronową. Repetytywność przełamywana jest przez tempo zmian harmonicznych, motoryczność – przez zmiany w rozkładzie akcentów, a długość trwania współbrzmień – przez wewnętrzne drgania linii melodycznych.

II Kwintet smyczkowy Duszyńskiego jest koncepcyjnie wyrazisty, programowo pozbawiony napięć i kontrastów. Sekundowy ruch instrumentów spowalniają szczodrze rozdystrybuowane pauzy. Punktualistyczna faktura wymaga zaangażowania i skupienia zarówno od instrumentalistów, jak i słuchaczy.

I Kwintet smyczkowy Kulenty to kompozycja o wyraźnej dramaturgii. Silniejsza niż w pozostałych utworach ekspresyjność, pomysłowo urozmaicana faktura i odniesienia do różnych stylów potwierdziły artystyczną erudycję kompozytorki, choć można było odnieść wrażenie, że erudycją tą posługuje się ona nieco ostentacyjnie.

Spośród kompozycji Kupczaka najciekawsza była starsza Res facta na flet, fortepian i elektronikę. Materiałem wysokościowym kompozytor dysponuje oszczędnie, fortepianowi powierzony jest motyw czołowy, generujący podobne za każdym razem odpowiedzi fletu. Partie instrumentów są komplementarne, zbliżone w rejestrach, dążą jakby do unisonu, który kilkakrotnie osiągają. Dźwięki akustyczne przetwarzane są elektronicznie w czasie rzeczywistym. Warstwa elektroniczna wprowadza także materiał konkretny oraz pełni funkcję perkusyjną.

Utwory Analogya I i Analogya II (prawykonanie) wydaje się łączyć niewiele poza podobieństwem tytułów. Pierwszy, przeznaczony tylko na komputer, utrzymany jest w metrum 4/4 i mógłby uchodzić za przykład eksperymentalnej muzyki klubowej, w drugim elektronika znów podporządkowana jest instrumentom: fletom oraz pękom kluczy (do otwierania zamków).    

 

Nr 22/2013