W numerze 04/2017 między innymi:

   

 

 

O kompozytorach pokolenia 1907 – Beata Bolesławska-Lewandowska

Listy: Roman Palester do Zygmunta Mycielskiego

Listy: Zygmunt Mycielski i Jerzy Giedroyc

Z Wacławem Zimplem rozmawia Jacek Hawryluk

Kanon XX/XXI: Messiaen – Jerzy Stankiewicz

Listy: Jarosław Iwaszkiewicz do Stefanii Łobaczewskiej

Wspomnienie o Wojciechu Młynarskim – Teresa Drozda

O poezji Tomasa Tranströmera – Michał Zdunik