W numerze 05/2018 między innymi:

  

 

 

Zestroić polifonię zainteresowań. Z Mieczysławem Tomaszewskim rozmawia  Marcin Trzęsiok. Autorem fotografii prof. Mieczysława Tomaszewskiego w jego krakowskim mieszkaniu jest Jacek Poremba

A teraz połóż się na strunie. O Wandzie Wiłkomirskiej (1929-2018) – Remigiusz Grzela

Broadway w polskich realiach – Teresa Drozda

„Cały ten zgiełk” – Wojciech Bernatowicz

Mamy większe sceny niż na Broadwayu. Z Jackiem Mikołajczykiem rozmawia Jacek Marczyński.

Odrodzony Buchholtz i co dalej… – Beniamin Vogel