W numerze 08-09/2018 między innymi:

  

Czekam na łagodniejsze role – Z Tomaszem Koniecznym rozmawia Jacek Marczyński

Mój Stańko – Tomasz Cyz

Prawdziwy fortepian Chopina? – Benjamin Vogel 

Z perspektywy wykonawcy – Katarzyna Drogosz i Geoffrey Govier

Historyczne fortepiany w polskich zbiorach – Joanna Gul 

O fenomenie fortepianu w kulturze polskiej XIX wieku – Michał Bruliński

Letnie festiwale

Kanon XIX/XX: Janáček – Jan Lech

Listy: Mycielski i Boulanger – opr. Michał Klubiński

Mężczyzna o szlachetnych rysach. Z Krzysztofem Meyerem rozmawia Beata Bolesławska-Lewandowska

Czterysta lat organów u franciszkanów w Gdańsku – Andrzej Szadejko