W numerze 04/2019 między innymi:

 

 

Chcę mieć to, co mam. ZKają Danczowską rozmawia Mateusz Borkowski

Piętnaście pieśni – Barbara Kinga Majewska

Dwie drogi – jeden cel. ZTomaszem Herbutem rozmawia Jacek Marczyński

Sonety polskie – Tomasz Cyz

Konieczny – Muzyka – Poezja – Michał Zdunik

C-dur po przejściach. Z Zygmuntem Koniecznym rozmawia Dorota Krzywicka-Kaindel

Kanon XX/XXI: Komeda – Tomasz Szachowski

Wspomnienie oAndré Previnie – Oskar Łapeta

Czartoryscy wbiografii Chopina – Piotr Mysłakowski