W numerze 03/2019 między innymi:

 

 

 

Zapobieganie rutynie. Z Janem Tomaszem Adamusem rozmawia Mateusz Borkowski. Fot. Jacek Poremba

Renesans muzyki dawnej – Wanda Landowska, tłum. Jan Maria Kłoczowski

Paralele i paradoksy odrodzenia muzyki dawnej – Karolina Kolinek-Siechowicz

Doświadczyć przeszłości. Z Jessem Rodinem rozmawia Karolina Kolinek-Siechowicz

Moja muzyka przeszłości – Paweł Szczepanik

Kanon XX/XXI: Klemperer – Oskar Łapeta

Chleb i oczyszczenie. Wspomnienie o Ryszardzie Perycie (1947–2019) – Małgorzata Komorowska

„Robić to wszystko”. Wspomnienie o Michelu Legrandzie (1932–2019) – Grzegorz Dąbrowski